Eleonoragruppen är en privat samtalsmottagning som funnits i Linköping sedan 1995. Vi tar emot barn från 4-års ålder, ungdomar och vuxna. Man kan komma till Eleonoragruppen om man själv eller en närstående drabbats av psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld samt vid uppslitande skilsmässor/separationer. Det kan också vara andra typer av kriser eller trauman. Alla liv kan förändras, det är vår övertygelse.

Vi arbetar huvudsakligen med rådgivnings- och behandlingsarbete, både i grupp och enskilt. Vi erbjuder även konsultation, utbildning och handledning regionalt och nationellt. 


Nyheter
Aktiviteter