Personalgruppen består av nio personer med socionomutbildning eller motsvarande som grund och flera vidareutbildningar.

Christine Demetriades, verksamhetsansvarig
Christine Demetriades, verksamhetsansvarig
0737481303
Karin Mellgren, verksamhetsansvarig
Karin Mellgren, verksamhetsansvarig
0707350431
Emma Nyqvist, verksamhetsansvarig
Emma Nyqvist, verksamhetsansvarig
0762977733