Personalgruppen består av åtta personer med socionomutbildning eller motsvarande som grund och flera vidareutbildningar.

Ansvariga för verksamheten är Gun Lanneström och Anne-Sofie Anlén.
Gun Lanneström, verksamhetsansvarig
Gun Lanneström, verksamhetsansvarig
0704946463
Anne-Sofie Anlén, verksamhetsansvarig
Anne-Sofie Anlén, verksamhetsansvarig
0704946462